Domů  Fotogalerie  Napsali o nás  Jak adoptovat  Nabízíme školám  Kontakty

                                                                ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ PROJEKT POMOCI NA DÁLKU

Cíl projektu

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale „adoptivní rodič“ z Evropy – což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma – mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. „Adoptivní rodina“ je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné i poslat dítěti menší dárek a v rámci možností ho případně i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců.

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

Částka, způsob plateb a použití peněz
Pro dítě v Keni se jedná na celý rok o příspěvek 7 200 Kč (300 EUR), který je možno zaplatit jednorázově, ve třech splátkách, nebo i měsíčně (tedy 600 Kč nebo 25 EUR měsíčně). Pro lepší představu - jedná se o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně!
Protože je tento projekt organizován sítí dobrovolníků Humanistického hnutí, stává se každý „adoptivní rodič“ součástí této celosvětové sítě solidarity - a je tedy pravidelně informován o činnosti humanistů a zván na pořádané akce. Jedná se například o Ples Afrika, sbírky pro Afriku, festivaly, výstavy fotografií, programy pro školy, kampaň Za svět bez válek, projekt “Výchovou k nenásilí” atd.

Více informací na www.adopceafrika.cz

 

    Podpořili nás     

Klub rodičů
při ZŠ Pouchov

© Marek Liška, 2009 - 2011